Biblioteczka

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się więcej nt. sektora gospodarki społecznej  serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej biblioteczki.

Umożliwiamy dostęp zarówno do pozycji książkowych oraz możliwość elektonicznego przegladania ciekawych publikacji.

Biblioteczka - wyposażona w odzielne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, znajduje się  w siedzibie biura i czynna jest w godzinach pracy Inkubatora.