Nasza biblioteczka

Lista niektórych pozycji dostępnych w biblioteczce.

  od_trzeciego_sektora_okladka[1].jpeg Od trzeciego sektora do przedsiębiorstwa społecznego – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce”  J. Dąbrowska (red.), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  spoleczny_kontekst_ekon_spol_2008[1].jpeg Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005 -2007. Raport badań” A. Baczko, A. Ogrocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  przedsiebostwo_ekon_sp_w_srod_lok_okladka[1].jpeg Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym” M.Gumkowsk, R. Skrzypiec, T. Kasprzak, M. Jewdokimow, A. Biernat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  zmierzyc_co_niemierzalne_okladka[1].jpeg Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego” Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych B. Juraszek-Kopacz, J. Tyrowicz Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
  gospodarka_spoleczna[1].jpeg Gospodarka społeczna w Polsce” Wyniki badań 2005-2007  S. Nałęcz (red.), Warszawa 2008  
  1proc2007[1].gif Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 2007 A. Baczko, A. Ogrocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
jak%20zalozyc%20fund[1].gif Jak założyć fundację? B. Kwiatkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  jak%20zalozyc%20stow[1].gif Jak założyć stowarzyszenie? Zespół Informatorium, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
  jak%20zostac2[1].gif Jak zostać organizacją pożytku publicznego? R. Skiba Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  krajowy[1].gif Krajowy Rejestr Sądowy a fundacje i stowarzyszenia A. Krawczyk (Informatorium), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2009
  raport2[1].gif Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2006 M. Gumkowska, J. Herbst, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006
  statut%20fundacji[1].gif Jak napisać statut fundacji? M. Chrzczonowicz (Informatorium) Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
  statut%20stow[1].gif Jak napisać statut stowarzyszenia? M. Chrzczonowicz Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  ustawa[1].gif Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie R. Skiba Stwoarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  wol2006[1].gif Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badań 2006 M. Gumkowska, J. Herbst,Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007
  zbiorki[1].gif Zbiórki publiczne K. Marciniak, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005
  bezrobotni[1].gif Bezrobotni – pomoc, rejestracja, uprawnienia E. Bartoszyńska, J. Białas, R. Kowalski, A. Kuć, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008
  projekt[1].gif O projekcie i wniosku M. Dadel, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2009