Zapraszamy na Szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (stowarzyszenia fundacje, spółdzielnie i inne)

Gmina Byczyna związku z realizacja projektu „ Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej-OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomi Społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i inne), mające siedzibę na terenie  woj. opolskiego powiatów: kluczborski, oleski, namysłowski, brzeski na szkolenia w zakresie zarządzania istniejącymi już przedsiębiorstwami. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w tym m.in. dotacje finansowe do 20 tys zł /os. na założenie, przystąpienie i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne!!!
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 25.04.2013r na adres e-mailowy lub na adres: Biuro Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej Byczyna 46-220, Polanowice 33 uzupełnioną deklarację uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
(dokumenty do pobrania na stronie
www.inkubator.byczyna.pl / zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).
 
 
Rejestracja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń.
 
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu
29 kwiecień 2013r i 30 kwietnia 2013r
 
od godz 9:00 do godz16:00
 
Miejsce szkoleń:
Centrum Integracji CISPOL w Polanowicach
Polanowice 94
46-220 Byczyna
 
 
Serdecznie zapraszamy !!!