Współpraca z BIGS

Serdecznie zapraszamy instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne z powiatów (kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego), chcące założyć własną działalność z zakresu gospodarki społecznej np. w formie spółdzielni socjalnych do współpracy.

Oferujemy pomoc i kompleksowe wsparcie poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo - prawne.

Tylko dzięki aktywnym, a przede wszystkim partnerskim działaniom możemy osiągnąć wzrost liczby lokalnych i regionalnych inicjatyw i działań w obszarze ekonomii społecznej a tym samym przyczynić się do jego rozwoju.

Liczymy na Wasze zainteresowanie i owocną współpracę.

Serdecznie zapraszamy