Powołany został Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Powołany komitet odpowiedzialny będzie m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. Wśród członków wspierających znaleść możemy pana Marcina Juszczyka, pełna lista członków oraz informacje o powołanym komitecie znajdują się tutaj: www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Komitet,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3669.html