!!! Skorzystaj z doradztwa !!!

 

W miesiącu czerwcu 2015 roku doradztwo dostępne jest w dniach : 1, 2, 3, 11, 12, 15 w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w dni robocze od 16 do 30 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną / nieaktywną zawodowo, członkiem Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), pracownikiem instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, masz pytania w zakresie: możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych, prowadzenia przez organizacje działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, wsparcia tworzenia i prowadzenia integracyjnych PES, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, doradztwa w początkowej fazie funkcjonowania PES, lub inne związane z tematyką ekonomii społecznej przyjdź lub zadzwoń.  Czekamy na Ciebie.