!!! Zapraszamy na wyjazdowe warsztaty edukacjune do NIDZICY !!!

Warsztaty edukacyjne skierowana są dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących w administracji publicznej, w organizacji pozarządowej, dla członków Podmiotów Ekonomi Społecznej, pracowników  instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz dla osób będących już w projekcie pn.: „ Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”.

Termin: 16-17 kwietnia 2015 r.


Wyjazd z Byczyny zaplanowany został na dzień 16 kwietnia 2015r. na godzinę 6:00.
Miejsce wyjazdu: Byczyna, Hotel Grodzka ul. Poznańska, BUS FART.

Celem wizyty studyjnej będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych marginalizacją. Podczas wizyty uczestnicy zdobędą informacje na temat zakładania, funkcjonowania i finansowania m.in. spółdzielni socjalnych. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej w trakcie spotkań moderowanych opowiedzą o swoich doświadczeniach w codziennej działalności. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z działalnością spółdzielni socjalnych.

Uczestnikom wyjazdowych  warsztatów edukacyjnych  zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie !!!

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres: biuro@inkubator.byczyna.pl do dnia 13 kwietnia 2015r. DOCXFormularz zgłoszeniowy na warsztaty..docx

Program wyjazdowych  warsztatów edukacyjnych DOCProgram Wizyty

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo pod nr tel: 77413 41 50 wew 13.

ZAPRASZAMY