Aktualizacja Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

Informujemy że uległ zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych oraz załączniki. Aktualny Regulamin znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 stycznia 2015r.