III Nabór - Ostateczna lista ranikingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

III Nabór - Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanianie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.