III NABÓR - Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

III Nabór - Podstawowa lista ranikingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.