Aktualizacja Wytyczynych w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2

      Informujemy że w dniu 09 września 2014r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 5463/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1450/2011 z 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych w ramach Poddziałania 7.2.2

Nowy dokument (do pobrania)