II NABÓR - Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

II NABÓR Podstawowa lista rankingowa wyłonionych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.