Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego.

 W związku ze zmianą Wytycznych w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej POKL w województwie opolskim, informujemy że uległ zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego.

Dostępny jest na podstronie Regulamin przyznawania środków finansowych.

PDFZarządzenie Burmistrza Byczyny z dnia 05 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia Regulminu przyznawania środków finasowych za założenie/przystąpienie/zatrudnienie w społdzielniach socjalnych oraz udzielania wsparcia pomostowego do projektu Byczyński Inkubator