Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych PDFZarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 30 lipca 2014 r.