I NABÓR - Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

W związku z zakończeniem prac Komicji Oceny Wniosków oraz  uzyskaniem rekomendacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ogłaszamy ostateczną listę przyznanych wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

I NABÓR - Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.