ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZEJ

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 06.02.2014r (CZWARTEK) o godz. 1400

 w Centrum Oświatowo-Kulturalnym

 w Paruszowicach

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 03.02.2014r. do godziny 15.00 na adres e-mailowy   Formularza zgloszeniowego

Rejestracja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

PROGRAM SZKOLENIA:

FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Planowane godziny realizacji szkolenia

Liczba minut szkolenia

Temat

 

1400 – 1410

 

10

Przywitanie, zaprezentowanie celu warsztatu, omówienie programu i harmonogramu; poznanie oczekiwań uczestników, ustalenie kontraktu/ zasad współpracy

1410 – 1510

60

Moduł pierwszy: Wybrane zagadnienia z zakresu kadr i płac w podmiotach ekonomii społecznej: podstawy prawne zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wybrane zagadnienia z zakresu Prawa Pracy

1510 – 1545

35

Moduł drugi: Podstawy finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej: przychody - ich rodzaje i sposób księgowania; koszty uzyskania przychodu - rodzaje i sposoby księgowania, ustawa o podatku VAT, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, rodzaje ewidencji, dowody księgowe, podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku, rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy), przygotowanie biznesplanu w firmie (przedsiębiorstwie społecznym).

1545 – 1600

15

 

Przerwa kawowa

1600 – 1640

40

Moduł drugi: Podstawy finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej: przychody - ich rodzaje i sposób księgowania; koszty uzyskania przychodu - rodzaje i sposoby księgowania, ustawa o podatku VAT, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, rodzaje ewidencji, dowody księgowe, podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku, rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy), przygotowanie biznesplanu w firmie (przedsiębiorstwie społecznym) cd.

1640 – 1720

40

Moduł trzeci: Uczestnictwo PES w festynach, dożynkach i innych imprezach: kwestie podatkowe oraz kwestie związane ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

1720 – 1740

20

Moduł czwarty: BHP w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

1740 – 1810

30

 

 

Obiad

1810 – 1850

40

Moduł piąty: badania marketingowe i poszukiwanie niszy rynkowej w kontekście prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w PES.

1850 – 1930

40

Moduł szósty: zagadnienia ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

1930 – 2000

30

Moduł siódmy: uczestnictwo PES w konkursach na realizację zadań publicznych.

2000 – 2015

15

 

 

Przerwa kawowa

2015 – 2050

35

Moduł siódmy: uczestnictwo PES w konkursach na realizację zadań publicznych cd.

2050 – 2100

10

Dyskusja z uczestnikami spotkania. Seria pytań i odpowiedzi.  Podsumowanie, informacje zwrotne dot. szkolenia.