Ostateczne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

  Ogłaszamy Ostateczne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Ostateczne listy ranikngowe osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Ostateczne listy rankingowe osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.