Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.

Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych.