OGŁASZAMY II NABÓR REKRUTACJI DO PROJEKTU !!!

Pragniemy poinformować że, od dzisiaj tj. 30.09.2013r. będzie trwał II nabór rekrutacji do projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego".

Nabór  będzie trwać 10 dni roboczych tj. (od dnia 30.09.2013 do 11.10.2013r do godz. 15:00).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu w Polanowicach lub za pośrednictwem poczty, przesyłając bezpośrednio dokumentację na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który znajdują się w zakładce

REKRUTACJA DO PROJEKTU


Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Projektu:
tel: 77 414 46 27
mail:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!