OGŁASZAMY III NABÓR REKRUTACJI DO PROJEKTU !!!

Pragniemy poinformować, że od dnia tj. 09.07.2014r. będzie trwał III nabór rekrutacji do projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego".

Nabór  będzie trwał 10 dni roboczych tj. (od dnia 09.07.2014 do 22.07.2014r do godz. 15:00).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu w Polanowicach lub za pośrednictwem poczty, przesyłając bezpośrednio dokumentację na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który znajduje się w zakładce

REKRUTACJA DO PROJEKTU


Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Projektu:
tel: 77 414 46 27
mail:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!