„Aktywność i kompetencje = Praca”

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność i kompetencje = Praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego .

 

W ramach projektu oferujemy:

ü  DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:

  1. Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
  2. Kurs  „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
  3. Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,

ü  Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;

ü  stypendia podczas trwania szkolenia;

ü  catering w trakcie trwania szkolenia;

ü  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

ü  udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;

ü  opracowanie Indywidualnych Planów Działania;

ü  pomoc w znalezieniu pracy;

ü  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

ü  pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu  dofinansowania na jej prowadzenie;

ü  coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;

ü  PŁATNY STAŻ ZAWODOWY 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :

  • gotowych do podjęcia zatrudnienia,
  • w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
  • zamieszkujących  w województwie opolskim,
  • chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.

  

Informacje:

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl