WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku rozpoczęciem szkoleń w dniu 12 sierpnia 2013 roku, wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego", proszone są o dostarczenie w dniu 12 sierpnia br. aktualnego ZAŚWIADCZENIA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY potwierdzające status osoby bezrobotnej.