ZAPROSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” zapraszamy wszystkie osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w projekcie na obowiązkowy cykl szkoleń  podstawowych, które odbędą się od 12 do 23 sierpnia 2013r.,  (9 dni, z wyłączeniem 15 sierpnia), w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 94.

Dodatkowe informacje:

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i obejmuje udział
w szkoleniu , obiad, komplet materiałów szkoleniowych oraz zwrot kosztów dojazdu.

                                                                   Kadra Projektu

Szczegółowe informacje:
tel.: 77 414 46 27
mail: