Ostateczne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Ogłaszamy Ostateczne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Ostateczna lista rankingowa osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Ostateczna lista rankingowa osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie