Informacja

Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania znajdą Państwo Wytyczne w sprawie udzielania wsparcia na zakładania i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Opolskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie.