Informacja o rekrutacji

 W dniu 25 czerwca 2013 roku rozpocznie się rekrutacja do projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- OWES dla subregionu północnego" współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów w zakładce Regulamin Rekrutacyjny

Serdecznie Zapraszamy do udziału !