BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZEJ (MI. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej !

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 27.05.2013r (poniedziałek) od godz. 900

 w siedzibie  Warsztatów Terapii Zajęciowej

 w Brzegu ul. Kamienna 4.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 24.05.2013r na adres e-mailowy lub na adres: Biuro Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej Byczyna – OWES dla subregionu północnego” , Polanowice 33, 46-220 Byczyna formularza zgłoszeniowego na szkolenie (dokument do pobrania). Rejestracja uczestników nastąpi według kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

PROGRAM SZKOLENIA: FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Planowane godziny realizacji szkolenia

Temat

 

900 – 910

Przywitanie, zaprezentowanie celu warsztatu, omówienie programu i harmonogramu; poznanie oczekiwań uczestników, ustalenie kontraktu/ zasad współpracy

910–1010

Moduł pierwszy: Wybrane zagadnienia z zakresu kadr i płac w podmiotach ekonomii społecznej: podstawy prawne zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wybrane zagadnienia z zakresu Prawa Pracy

1010–1045

Moduł drugi: Podstawy finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej: przychody - ich rodzaje i sposób księgowania; koszty uzyskania przychodu - rodzaje i sposoby księgowania, ustawa o podatku VAT, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, rodzaje ewidencji, dowody księgowe, podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku, rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy), przygotowanie biznesplanu w firmie (przedsiębiorstwie społecznym).

1045–1100

 Przerwa kawowa

1100–1140

Moduł drugi: Podstawy finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej: przychody - ich rodzaje i sposób księgowania; koszty uzyskania przychodu - rodzaje i sposoby księgowania, ustawa o podatku VAT, obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, rodzaje ewidencji, dowody księgowe, podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku, rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy), przygotowanie biznesplanu w firmie (przedsiębiorstwie społecznym) cd.

1140–1220

Moduł trzeci: Uczestnictwo PES w festynach, dożynkach i innych imprezach: kwestie podatkowe oraz kwestie związane ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

1220–1240

Moduł czwarty: BHP w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

1240–1310

Obiad

1310–1350

Moduł piąty: badania marketingowe i poszukiwanie niszy rynkowej w kontekście prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w PES.

1350–1430

Moduł szósty: zagadnienia ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

1430–1500

Moduł siódmy: uczestnictwo PES w konkursach na realizację zadań publicznych.

1500–1515

 Przerwa kawowa

1515 – 1550

Moduł siódmy: uczestnictwo PES w konkursach na realizację zadań publicznych cd.

1550–1600

Dyskusja z uczestnikami spotkania. Seria pytań i odpowiedzi.  Podsumowanie, informacje zwrotne dot. szkolenia.