Zakres oferowanego wsparcia

 WSPARCIE MERYTORYCZNE

         1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem

            społecznym , które są zainteresowane założeniem/przystąpieniem/zatrudnianiem

             w spółdzielni socjalnej.

         2.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze osób prawnych które są zainteresowane

              założeniem spółdzielni socjalnej.

      3.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla istniejących już  PES (mi. stowarzyszenia,

              fundacje),  w celu rozwoju swojej działalności.

         4.  Warsztaty edukacyjne w spółdzielniach socjalnych, 

 

WSPARCIE FINANSOWE

   1. Dotacje inwestycyjne dla osób które zakładają, przystępują lub zatrudniają się

             w spółdzielni socjalnej,

         2. Wsparcie pomostowe.

         3. Wsparcie pomostowe przedłużone.

         4. Usługi dla PES w zakresie marketingu (tworzenie wizerunku, kompleksowa

             identyfikacja wizerunku, stronna www).