I SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

W dniu 26.03.2013r. o godzinie 1300 w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, odbyło się I spotkanie informacyjne-promocyjne.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu kluczborskiego.
Tematyką spotkania były ogólne informacje dotyczące realizowanego projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- OWES dla subregionu północnego”.