Spółdzielnia Socjalna Las Vegas

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie gospodarki leśnej polegające na: pozyskiwaniu drewna, zrywce drewna, odnowieniach, poprawkach, pilęgnacji gleby, ochronie lasu, zagospodarowaniu terenu lasu oraz sprzedaży i dostawie do klienta drewna kominkowego.