Brzeska Spółdzielnia Socjalna Jedynka

Spółdzielnia świadczy usługi z zakresu: ślusarstwa, napraw sprzętów mechanicznych, przewozów, cateringu czy też pomocniczymi pracami budowlanymi. Ale również działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz pielęgnacji terenów zielonych.

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140116/POWIAT05/140119755