Spółdzielnia Socjalna Perunica

Spółdzielnia prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny MYSIA WIEŻA, salę zabaw oraz BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYKI HISTORYCZNEJ.

MYSIA WIEŻA to placówka wychowania przedszkolnego, która wkrótce zostanie placówką integracyjną. Docelowo będzie w niej nie więcej niż 25 dzieci. 

W MYSIEJ WIEŻY zapewniamy:

- 5 godzin bezpłatnej podstawy programowej

- stałą nieodpłatną pomoc logopedyczną

- posiłki zgodne z wymaganiami dotyczącymi karmienia dzieci

- dostęp do sali zabaw 

- wykwalifikowana kadrę, przygotowaną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

- zajęcia dodatkowe

 

BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYKI HISTORYCZNEJ to miejsce, które pełni rolę koordynacyjno-promocyjną w zakresie turystyki lokalnej. 

Oferujemy:

1. Warsztaty rzemieślnicze – dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych, po uprzednim zamówieniu usługi 

2. Zielone szkoły o specjalności "historia"

3. Żywe lekcje historii ( w ramach trasy oraz w szkołach)

4.  Wycieczki integracyjno-terapeutyczna dla uczestników WTZ

5. Byczyńska Trasa Turystyczna ( dostępna od maja 2015)

6. Kolonie socjoterapeutyczne dla wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek resocjalizacyjnych, domów dziecka

7. Team building w realiach historycznych

8. Wizyty studyjne ukierunkowane na tworzenie przedsiębiorstw społecznych zajmujących się wykorzystywaniem walorów przyrodniczych i kulturowych.