Grupy inicjatywne na rzecz założenia spółdzielni socjalnej

Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia można wypełnić formularz poniżej i przesłać go do nas bądż też zgłosić się osobiście.