Formy wsparcia dla osób fizycznych

Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia można wypełnić formularz poniżej i przesłać go do nas bądż też zgłosić się osobiście.

 Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie moich danych osobowych celem rekrutacji do projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej". Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

Serdecznie zapraszamy