BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZE

  Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego, informuje o możliwości bezpłatnego skorzystania z doradztwa z zakresu:

- marketingu,

- prawa,

- księgowości,

- zarządzania,

- promocji i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Usługa skierowana jest do:

- osób fizycznych

- Podmiotów Ekonomii Społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą dla nich również skierowane jest doradztwo analityczno - księgowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze BIGS lub pod numerem  tel. 77 414 46 27

Serdecznie zapraszamy !